Siden 1830 .....

 

Marius William Mørch kom som 13-årig i lære hos en københavnsk silke- og klædekræmmer Johan Georg Ponsaing, der tillige var major i Borgervæbningen.

Efter endt læretid nedsatte M.W. Mørch sig den 28.8.1830 som handlende med flag, faner og ordensbånd.


Den første forretning lå  fra 1830 til 1848 i  Øster-
gade. I  1848 flytter forretningen  til Læderstræde, men skifter allerede efter nogle få år adresse til Kongens Nytorv bag den daværende Hovedvagt.
Igen i 1874 flytter   forretningen, nu  til Heibergsgade bag det Kgl. Teater -  i Gammelholm kvarteret

Marius Williams Mørch


1840 bestiller kronprins Frederik, den senere Frederik den VII, 23 alen 
silkebånd til den Franske Æreslegion. 

I 1869 beder H.C. Andersen Eduard Collin skaffe sig én alen ordensbånd til  Dannebrogordenen. 

I 1877 påbegyndes fremstillingen af ordener og medaljer samt  miniaturedekorationer.   Samme år    indtræder   sønnen Sophus Valdemar Mørch i firmaet.

Firmaet M.W.Mørch & Søn bliver i 1885 leverandør til Ordenskapitlet.

1909 flytter firmaet til den nuværende adresse Peder Skrams Gade 3. 
 

I 1931 overtager familien Ohm Hieronymussen firmaet. 

Allerede i slutningen af 30'erne indtræder næste generation - det er sønnen, cand.theol. Poul Ohm Hieronymussen, som i et halvt århundrede præger virksomheden med en omfattende viden om ordensvæsen der i 1966 udmøntes i en håndbog "Europæiske Ordner i Farver" - en bog som har vundet stor anerkendelse og som er oversat til flere hovedsprog.

I 1990 overtages firmaet af 3. generation - Erika og Peter Ohm Hieronymussen.
 

Siden 1990 har firmaet   været  Kongelig Hofleverandør
 

Poul Ohm Hieronymussen


Dronning Olgas Vej 9, st. - 2000 Frederiksberg - T/F: 3312 8253 - E: mwm@mwmorch.dk - Åben: Man/Fre 9:00-16:30