Dansk møntfod 1814 - 1875
1 Rigsbankdaler (Rbdl) = 6 Mark
1 Mark = 16 Skilling

I forbindelse med den Skandinaviske møntunion indførtes kronesystemet i 1875, hvor 1 daler omveksledes til 2 kroner,
heraf navnet på en to-krone "En Daler".

Danske Længdemål indtil 1907:
Mål Dansk Engelsk
Tomme / Inch 1" = 2,6154 cm 1" = 2,54 cm
Fod / Foot = 12 Tommer 1' = 31,385 cm 1' = 30,48 cm
Alen = 2 Fod = 24 Tommer 0,6277 m -
Yard = 3 Feet = 36 Inches 91,44 cm -

 

Dronning Olgas Vej 9, st. - 2000 Frederiksberg - T/F: 3312 8253 - E: mwm@mwmorch.dk - Åben: Man/Fre 9:00-16:30